Szkolenie defensive driving ma na celu wyeliminowanie niebezpiecznych sytuacji drogowych, wywoływanych przez warunki drogowe oraz błędy kierujących.

Defensive Driving

 

Szkolenie defensive driving ma na celu wyeliminowanie niebezpiecznych sytuacji drogowych, wywoływanych przez warunki drogowe oraz błędy kierujących. Defensive driving to świadoma jazda obniżająca do minimum ryzyko kolizji lub wypadku. Szkolenie defensywnej jazdy jest procesem ciągłego myślenia za kółkiem, szerokokątnej obserwacji przestrzeni przed pojazdem i analizy sytuacji drogowej. Jesteśmy pionierami jazdy defensywnej w kraju, pierwsze szkolenia zrealizowaliśmy kilkanaście lat temu. Od tego czasu szkolenie defensive driving zyskuje coraz to większe zainteresowanie i w przeciągu ostatnich miesięcy jest jednym z najchętniej wybieranych szkoleń przez firmy.

Zajęcia realizowane są przez trenerów jazdy defensywnej. Szkolenie jazdy defensywnej składa się z części teoretycznej i praktycznej. Instruktor defensywnej jazdy przygotowuje plan szkolenia w zależności od profilu firmy, oczekiwań klienta, poziomu kierowców. Szkolenie defensive driving odbywa się najczęściej w siedzibie firmy i realizowane jest na samochodach służbowych. Zajęcia mogą być realizowane indywidualnie dla każdego pracownika podczas codziennego dnia pracy. Takie rozwiązanie pozwala na oszczędność czasu pracy kierowcy. Instruktor towarzyszy podczas codziennej jazdy samochodem służbowym i realizuje zajęcia metodą pogadanki oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie defensive driving prowadzone jest przez najlepszych instruktorów techniki jazdy przy wsparciu urządzeń telemetrycznych. W trakcie szkolenia przeprowadzany jest audyt pojazdu i umiejętności kierowcy. Weryfikacja i ocena możliwości kierowcy pozwala ocenić ryzyko szkodowości. Podczas szkolenia możliwa jest także kontrola cech psychofizycznych kierowcy, predyspozycji do prowadzenia samochodu oraz tendencji do wywoływania ryzykownych zachowań. Posiadamy własną pracownię psychologiczną do badań kierowców, a psycholog transportu jest instruktorem w naszym zespole.

Defensywny kierowca odpowiedzialny za siebie i innych uczestników drogi jest pożądanym pracownikiem dla firm. Unikanie zagrożeń drogowych dających się przewidzieć wyróżnia go na tle innych kierujących.

Szkolenie defensive driving polega na treningu techniki jazdy, koncentracji, obserwacji, analizy drogowej i kultury uczestniczenia w ruchu drogowym. Podstawą stylu defensive driving jest odpowiednie przygotowanie do jazdy. Prawidłowe ustawienie lusterek i fotela kierowcy, zwiększa nie tylko komfort ale i bezpieczeństwo. Ważną kwestią podczas szkolenia defensywnego jest przewidywanie sytuacji drogowych w celu wyprzedzenia powstawania potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Kierowca uczy się na szkoleniu czytać drogę i przewidywać sytuacje niebezpieczne na podstawie doświadczeń. Podczas obserwacji stosuje zasadę: im szybciej jedziemy tym dalej patrzymy.

Podstawowe zasady defensive driving ćwiczone na szkoleniu:

1. Bezpieczny odstęp. Minimalny odstęp 2 sekund od pojazdu przed maską umożliwia przegląd sytuacji i czas na manewry obronne podczas ekstremalnej sytuacji.

2. Daleka obserwacja. Kontrolowanie obszaru przed pojazdem w celu szybkiego reagowania na zagrożenia.

3. Wolna przestrzeń boczna. Wykorzystanie wolnej przestrzeni obok pojazdu umożliwia natychmiastową zmianę toru jazdy.

4. Widoczność pojazdu. Skrócenie czasu przebywania w martwym polu oraz wykorzystanie odpowiednich do danej sytuacji świateł w pojeździe.

5. Dynamika ruchu. Taktyka i technika płynnej jazdy w zależności od możliwości drogowych i natężenia ruchu.

6. Czytelna pozycja na drodze. Sygnalizowanie manewrów i zajmowanie właściwej pozycji na jezdni.

7. Zasada ograniczonego zaufania. Unikanie jazdy w pobliżu potencjalnie niebezpiecznych kierowców i przewidywanie możliwości wystąpienia zagrożeń.

8. Ostrzeganie innych. Sposoby komunikacji i ostrzegania innych kierujących o miejscach i sytuacjach niebezpiecznych.

9. Bezpieczny lewoskręt. Taktyka wykonania bezpiecznej zmiany kierunku jazdy w lewo oraz sposoby na zminimalizowanie ryzyka wypadku podczas manewru.

10. Dobór biegów. Wykorzystanie momentu obrotowego w zależności od sytuacji drogowej i planowanego manewru.

Najczęstsze wskazówki podczas kursu defensive driving w czasie zajęć praktycznych:

Czujnie obserwuj i analizuj sytuację przed samochodem i wokoło niego. Patrz możliwie daleko przed siebie, skanuj drogę i całe otoczenie. Wczesne dostrzeżenie zagrożenia umożliwi odpowiednią ilość czasu na zażegnanie niebezpieczeństwa.

Stosuj się do przepisów kodeksu drogowego, szanuj prawa innych kierujących oraz: „Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe”.

Przewiduj ruchy innych kierowców i nie daj się im zaskoczyć.

Sygnalizuj zawczasu manewry drogowe i bądź czytelny w swoich zamiarach.

Staraj się dążyć do doskonałości i analizuj sytuacje drogowe aby w przyszłości zachować się jeszcze lepiej.

Szkolenie defensive driving jest najczęstszym modułem wybieranym przez firmy.

Bądź świadomy - Bądź defensive.